Corona

Corona en zijn gevolgen

Voor iedereen is deze tijd een onzekere tijd. Voor ondernemers geeft deze tijd extra onzekerheid. Er komen veel vragen op ons af. Hou ik mijn inkomen? Krijg ik hulp vanuit de overheid? Kan ik aanspraak maken op mijn verzekeringen als ik nu ziek word?


Op deze pagina delen wij de meest actuele informatie op dat gebied. Ook hier geldt: Elke situatie, onderneming en persoon is anders. Voor persoonlijk advies kunt u contact met ons opnemen.Welke regelingen zijn er voor zzp’ers en ondernemers tijdens de coronacrisis?


Bbz-uitkering: Aanvulling van zzp-inkomen tot sociaal minimum

Zzp’ers die door de maatregelen tegen corona hun inkomsten zien kelderen, kunnen bij de gemeente een tijdelijke bijstandsregeling aanvragen. De overheid vult je inkomen voor drie maanden aan tot het sociaal minimum. Dat is - afhankelijk van je inkomen en huishoudsamenstelling - maximaal € 1.500 netto per maand. Aangezien het geen lening is maar een gift, hoef je dit geld dus niet terug te betalen.

De regeling bestond al, maar is nu aangepast en versoepeld. Voorheen was de uitkering een krediet dat je moest terugbetalen, nu dus een gift. Daarnaast maakt het nu niet meer uit of je ergens nog spaargeld hebt of dat je een partner hebt met een inkomen. Dat mes snijdt aan twee kanten: je hoeft als zzp’er niet je eventuele reserves aan te spreken en de aanvraagprocedure kan zo een stuk sneller.

Minister Koolmees gaf wel aan nog wat tijd nodig te hebben om de nieuwe regeling goed (juridisch) af te tikken. Als de gemeente er klaar voor is, lees je dat uiteraard op deze pagina. Je hoeft dan ook niet direct je aanvraag in te dienen, want de regeling kent een terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.


Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) als tijdelijke vervanging regeling werktijdverkorting (WTV)

Heb je een onderneming met personeel en ervaar je problemen door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan kun je een beroep doen op de voormalige regeling werktijdverkorting (WTV). Om sneller te kunnen handelen is die regeling tijdelijk vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Met de oude regeling kreeg de werkgever maximaal 70% van de loonkosten via een WW-uitkering doorbetaald. Dat percentage is verhoogd naar 90%. Hiervoor moet je kunnen aantonen dat jouw bedrijf door het coronavirus voor een periode van drie maanden minstens 20% minder werk verwacht.

Extra goed nieuws: De maatregel geldt voor alle werknemers. Dus niet alleen voor vaste krachten, maar ook voor flexkrachten zoals mensen met een 0-urencontract en oproepmedewerkers. De periode kan eenmalig met drie maanden worden verlengd. Voorwaarde is wel dat je tijdens die hele periode niemand ontslaat op grond van bedrijfseconomische redenen.

Je kunt je zeer binnenkort aanmelden voor deze noodmaatregel via de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De noodmaatregel wordt uitgevoerd door het UWV en kan worden aangevraagd voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.


Ondernemers uit zwaarst getroffen sectoren krijgen € 4.000

Ondernemers die het zwaarst getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus kunnen straks terecht bij het noodloket. Zij krijgen een directe tegemoetkoming van € 4.000 voor een periode van drie maanden. Het gaat onder andere om bedrijven die in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis, zoals de horeca, de evenementenbranche en de reisbranche.

Sinds de uitbraak van het virus lopen de inkomsten van deze ondernemingen flink terug, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. Om in aanmerking te komen voor deze financiële steun, moeten bedrijven in ieder geval een ‘fysieke inrichting buitenshuis’ hebben. Dat betekent dat je onderneming buiten je eigen woning moet staan. Alle overige voorwaarden worden op dit moment verder uitgewerkt.


Uitstel van betaling aan de Belastingdienst

Zzp’ers en andere ondernemers kunnen ‘bijzonder uitstel van betaling’ voor 

inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen bij de Belastingdienst. Betaal je nu belasting via een voorlopige aanslag en verwacht je een lagere winst door het virus? Dan kun je de voorlopig aanslag laten aanpassen, zodat je direct minder belasting betaalt.

Heb je een aanslag ontvangen en wil je om uitstel vragen? Stuur dan een brief naar de Belastingdienst waarin je uitlegt hoe het coronavirus tot betalingsproblemen heeft geleid voor je bedrijf. Zodra de Belastingdienst je verzoek ontvangt, krijg je direct uitstel van betaling. De individuele beoordeling van het verzoek gebeurt op een later moment.

Daarnaast moet je een verklaring van een derde deskundige opsturen. Dat is bijvoorbeeld je accountant of een externe financier of consultant. Dit hoeft niet direct bij het verzoek voor uitstel van betaling, maar mag tot vier weken daarna nog worden verstuurd. Uit de verklaring van de deskundige moet blijken dat: 

  • er sprake is van een bestaand betalingsprobleem;
  • deze betalingsproblemen tijdelijk zijn, als gevolg van het coronavirus;
  • je onderneming onder normale omstandigheden levensvatbaar is. 


Meer informatie - waaronder het postadres - vind je op de website van de Belastingdienst.


Invorderingsrente en belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%

Betaal je een aanslag niet op tijd? Dan moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de uiterste betaaldatum is verstreken. In verband met het coronavirus verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk naar 0,01%. De verlaging geldt voor alle belastingschulden en gaat in vanaf 23 maart 2020.

Naast invorderingsrente hebben sommige ondernemers ook te maken met belastingrente. Die moet je balen wanneer een aangifte te laat of met een verkeerd bedrag wordt ingediend, waardoor deze niet kan worden vastgesteld door de Belastingdienst. De belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook deze rentes worden vanaf 1 juni 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,01%. De verlaging van de belastingrente voor de inkomstenbelasting gaat in per 1 juli 2020.


Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Aangezien veel ondernemers te weinig onderpand hebben om geld te kunnen lenen, is de verruimde BMKB-regeling versneld van start gegaan. Vanaf nu kunnen mkb-bedrijven makkelijker geld lenen bij een bank die kredieten verstrekt, omdat het Rijk garant staat voor deze leningen aan ondernemers. Goed om te weten: Knab is geen bank die kredieten verstrekt. Je kunt bij ons geen geld lenen. Bekijk hier de lijst van financiers waar je terecht kunt.

De BMKB-regeling is bedoeld voor mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Vanuit het Rijk is er € 300 miljoen aan extra financiering beschikbaar om deze bedrijven te helpen.

Wil je meer weten? Het Rijk vertelt je meer over de verruimde BMKB-regeling.


WW-premiedifferentiatie

Hebben jouw werknemers door het coronavirus veel over moeten werken? Dan is deze bestaande regeling misschien interessant. Het kabinet stimuleert werkgevers om werknemers vaker een vast contract te geven. Daarom betaal je als werkgever sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten.

In die regeling staat ook dat werkgevers deze WW-premie met terugwerkende kracht moeten afdragen voor werknemers in vast dienstverband, die in een jaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Aangezien het coronavirus ertoe leidt dat overwerken in bepaalde sectoren hard nodig is - bijvoorbeeld in de zorg -gaat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling opnieuw uitwerken.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Met een AOV ben je verzekerd van een inkomen, als je arbeidsongeschikt raakt. Bijvoorbeeld wanneer je een ongeval hebt gehad of wanneer je (langdurig) ziek bent. Meestal ontvang je met een AOV een vast bedrag per maand, maar dit hangt af van de voorwaarden van jouw verzekering.

Ben je besmet met het coronavirus en heb je een AOV? Check dan bij je eigen verzekeraar waar je recht op hebt.