Tag: belastingen

  • Zelfstandigenaftrek

    Je hebt recht op de zelfstandigen aftrek als je ondernemer bent voor de Belastingdienst en je voldoet aan het eerder besproken urencriterium. De hoogte van de zelfstandigenaftrek is elk jaar anders en er word gekeken naar wanneer je de AOW leeftijd bereikt hebt.Voor 2021 geldt:Heb je op 1 januari 2021 de AOW leeftijd nog niet…

    Read More

  • Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023

    Per 1 januari 2023 worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd binnen de belastingen.Hieronder vallen: het verhogen van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de 1e schijf in de inkomstenbelasting en de verhoging van het opstaptarief van de vennootschapsbelasting. Ook leest u over een aantal regelingen die per 1 januari 2023 is afgeschaft. Wij…

    Read More