Categorie: Inkomstenbelasting

 • Lijfrente

  Wat is dat nou precies?Met een lijfrente zorg je voor een aanvulling op je pensioen of je inkomen. Met een lijfrente zorg je voor extra inkomen. Dit krijg je periodiek uitbetaald vanaf een bepaald moment. Bijvoorbeeld als je AOW krijgt of met pensioen gaat. Het mag ook extra inkomen voor een ander zijn. Bijvoorbeeld voor…

  Read More

 • Zelfstandigenaftrek

  Je hebt recht op de zelfstandigen aftrek als je ondernemer bent voor de Belastingdienst en je voldoet aan het eerder besproken urencriterium. De hoogte van de zelfstandigenaftrek is elk jaar anders en er word gekeken naar wanneer je de AOW leeftijd bereikt hebt.Voor 2021 geldt:Heb je op 1 januari 2021 de AOW leeftijd nog niet…

  Read More

 • Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023

  Per 1 januari 2023 worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd binnen de belastingen.Hieronder vallen: het verhogen van de arbeidskorting, het verlagen van het tarief in de 1e schijf in de inkomstenbelasting en de verhoging van het opstaptarief van de vennootschapsbelasting. Ook leest u over een aantal regelingen die per 1 januari 2023 is afgeschaft. Wij…

  Read More

 • Winst en verliesrekening

  Heb je je boekhouding gedaan in een boekhoudprogramma? Dan kan je in dit deel van de aangifte de gegevens vanuit je boekhoudprogramma goed overnemen. Ook als je het in bijvoorbeeld Excel bijhoud, kan je je omzet en je kosten goed uit rekenen en overnemen. Als eerst wordt er gevraagd wat je omzet (exclusief btw) was.…

  Read More

 • MKB winstvrijstelling

  Elke ondernemer heeft recht op de mkb winstvrijstelling. De mkb winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meer ondernemingen. In 2021 bedraagt de vrijstelling 14% van de winst (na aftrek van de ondernemersaftrek!). LET OP! In 2022 is onder andere het MKB winstvrijstellingstarief beperkt. Is je inkomen in 2022 meer dan…

  Read More

 • Fiscale Oudedag Reserve (FOR)

  Als ondernemer mag u elk jaar een bedrag reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Dit heet de FOR. De voorwaarden zijn dat je ondernemer bent voor de Belastingdienst en je voldoet aan het urencriterium. Je hoeft het geld niet daadwerkelijk weg te zetten, het is een reservering van een deel van de winst. LET OP! De reservering…

  Read More

 • Startersaftrek

  Heel interessant voor de startende ondernemers onder ons. De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Heb je recht op de zelfstandigenaftrek en was je in 1 of meer als 5 van de voorgaande jaren geen ondernemer EN heb je de startersaftrek niet meer als 2 keer afgetrokken? Dan kan je de startersaftrek aftrekken. In…

  Read More

 • Inzicht te betalen/ontvangen Belastingdienst

  Sinds kort is het overzicht ‘betalen en ontvangen’ beschikbaar op de website van de Belastingdienst. Je kan daarin zelf nakijken welke bedragen aan inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet je nog gaat ontvangen of wat je moet betalen. Naast de te betalen en ontvangen bedragen, kan je in het overzicht ook alle betaalinformatie vinden zoals het betalingskenmerk en…

  Read More

 • Desinvesteren (verkopen van gedane investeringen)

  Voor investeringen in je bedrijf kan je in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Maar wat nu als je één van de bedrijfsmiddelen hebt verkocht? Dan kan het zijn dat je een deel van de ontvangen investeringsaftrek weer “terug moet betalen” in de vorm van desinvesteringsbijtelling. We geven een voorbeeld: Je hebt in 2020 een machine gekocht…

  Read More

 • Energie en Milieu Investeringsaftrek

  Energie InvesteringsaftrekInvesteer je in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de energie investeringsaftrek. LET OP! De investering moet op de energielijst staan. (zie website van RVO) Milieu investeringsaftrekInvesteer je in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de milieu investeringsaftrek.LET OP! Voor deze aftrek moet je…

  Read More